Byte av strömbrytare & proppskåp i kontor. Gustavsberg Charlottendal Värmdö

En kontorsbyggnad i Charlottendal i Gustavsberg på Värmdö fick en uppgradering av sitt elsystem. Vi tog hand om att byta ut både strömbrytare och proppskåp för att säkerställa att kontoret har välfungerande el. För att säkerställa en så smidig process som möjligt planerade vi projektet noga. Arbetet utfördes snabbt och effektivt och kontorspersonalen på Gustavsbergsvägen kunde återgå till sina dagliga rutiner utan några störningar.

Behöver din byggnad en uppgradering av elsystemet runt Nacka & Värmdö i Stockholm? Vi är elinstallatörer med mångårig erfarenhet och kan hjälpa dig med din uppgift. Läs mer här.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *